http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.com

Företaget

Pumptech har sitt säte i Borlänge, men utför pumpservice inom VVS, VA och INDUSTRI i Dalarna och angränsande län.

Kundkretsen består av både företag , kommuner och privatpersoner.

Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum avseende förtroende, tillgänglighet, bemötande och uppträdande.
Vi ska vara lyhörda för våra kunders krav och kunna föreslå förbättringar och förändringar.
Vi ska ta hänsyn till miljön genom val av leverantörer samt minska energiförbrukningen genom effektiva rutiner och miljöanpassad teknik.

service

 

 

 

 

Pumptech i Dalarna AB | Drivs med WordPress 3.6 | Logga in | Design Format P