http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.com

Tjänster

kranbilPumptech servar, felsöker, reparerar, installerar och säljer de flesta former av pumpar och kringutrustning så som t.ex. elmotorer, styr- och övervakningsutrustning, ventiler, anslutningsledningar m.m.

Vi arbetar med flertalet fabrikat vilket innebär att vi kan ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen/utrustningen.

Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.

Vi utför även axeluppriktning  i samband med installationer och reparationer.

Rätt pump på rätt plats?

Ofta beror onormalt slitage och återkommande haverier på att pumpen är över- eller underdimensionerad eller att det kanske är helt fel pumptyp för den aktuella applikationen.

Vill du som kund ha en problemfri drift?

Då kan du med fördel låta oss utföra regelbunden service av pumpar och övrig utrustning. Man kan då få en tidig indikation om att det är dags för reparation/utbyte utan att drabbas av kostsamma och tidskrävande reparationer/stillestånd. Detta medför en god totalekonomi.

Möjlighet finns att teckna ett serviceavtal.

Elmotor

 

 

 

 

Pumptech i Dalarna AB | Drivs med WordPress 3.6 | Logga in | Design Format P