vi säljer, installerar, servar & reparerar pumpar

pumpservicepumpservice

PUMPService


Pumptech servar, felsöker, reparerar och installerar de flesta typer av pumpar och kringutrustning så som t.ex. elmotorer, styr- och övervakningsutrustning, ventiler, rörsystem m.m.
Rätt fabrikat för din pumpRätt fabrikat för din pump

fabrikat

​​​​​​​
Vi arbetar med flertalet fabrikat vilket innebär att vi kan ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen eller tillbehören.
optimera din pumpdriftoptimera din pumpdrift

optimering

​​​​​​​
Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.
axeluppriktning av din pumpaxeluppriktning av din pump

Axeluppriktning

​​​​​​​
Vi utför även axeluppriktning i samband med installationer och reparationer.

Vill du som kund ha en problemfri drift?

​​​​​​​
Då kan du med fördel låta oss utföra regelbunden service av pumpar och övrig utrustning.
Man kan då få en tidig indikation om att det är dags för reparation/utbyte utan att drabbas av kostsamma och tidskrävande reparationer/stillestånd.
​​​​​​​Detta medför en god totalekonomi.
Vi utför regelbunden service av din pumpstationVi utför regelbunden service av din pumpstation
Ett serviceföretag med säte i BorlängeEtt serviceföretag med säte i Borlänge

Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum


Pumptech startades 2009 och har verkstad och kontor beläget i Borlänge.
Vi säljer, servar, reparerar och installerar pumpar.

Kundkretsen består av företag , kommuner, landsting, föreningar och privatpersoner i Dalarna och angränsande län.
​​​​​​​
Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum avseende förtroende, tillgänglighet, bemötande och uppträdande.
Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och kunna föreslå förbättringar och förändringar.

Serviceavtal


Möjlighet finns att teckna ett serviceavtal där vi ser till att er anläggning fungerar som den ska.
serviceavtal för din pumpstationserviceavtal för din pumpstation