Vi säljer, installerar, servar & reparerar pumpar

Pumpservice - PumptechPumpservice - Pumptech
Pumpservice - Pumptech

Pumpservice

Pumptech servar, felsöker, reparerar och installerar de flesta typer av pumpar och kringutrustning så som t.ex. elmotorer, styr- och övervakningsutrustning, ventiler, rörsystem m.m.
Fabrikat - PumptechFabrikat - Pumptech
Fabrikat - Pumptech

Fabrikat

Vi arbetar med flertalet fabrikat vilket innebär att vi kan ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen eller tillbehören.
Optimering - PumptechOptimering - Pumptech
Optimering - Pumptech

Optimering

Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.
Axeluppriktning - PumptechAxeluppriktning - Pumptech
Axeluppriktning - Pumptech

Axeluppriktning

Vi utför även axeluppriktning i samband med installationer och reparationer.
 regelbunden service av pumpar och övrig utrustning regelbunden service av pumpar och övrig utrustning
regelbunden service av pumpar och övrig utrustning

Vill du som kund ha en problemfri drift?​​​​​​​

Då kan du med fördel låta oss utföra regelbunden service av pumpar och övrig utrustning. Man kan då få en tidig indikation om att det är dags för reparation/utbyte utan att drabbas av kostsamma och tidskrävande reparationer/stillestånd. ​​​​​​​Detta medför en god totalekonomi.

Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum

Pumptech startades 2009 och har verkstad och kontor beläget i Borlänge.
Vi säljer, servar, reparerar och installerar pumpar. Kundkretsen består av företag , kommuner, landsting, föreningar och privatpersoner i Dalarna och angränsande län.
​​​​​​​
Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum avseende förtroende, tillgänglighet, bemötande och uppträdande. Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och kunna föreslå förbättringar och förändringar.

Pumptech i dalarnaPumptech i dalarna
Vi säljer, servar, reparerar och installerar pumpar.
Service avtal pumptechService avtal pumptech
Service avtal pumptech

Serviceavtal

Möjlighet finns att teckna ett serviceavtal där vi ser till att er anläggning fungerar som den ska.

Vill du  som kund ha en problemfri drift?

Då kan du med fördel låta oss utföra regelbunden service av pumpar och övrig utrustning.