Våra tjänster

Säljer, installerar, servar & reparerar​​​​​​​

Pumptech säljer, installerar, servar och reparerar de flesta typer av pumpar och kringutrustning så som t.ex. elmotorer, styr- och övervakningsutrustning, ventiler och rörsystem.
​​​​​​​Exempel på pumpar vi arbetar med är cirkulationspumpar, avloppspumpar, länspumpar, djupbrunnspumpar, tryck-stegringspumpar, doseringspumpar och pumpautomater. 
Vi arbetar med flertalet fabrikat vilket innebär att vi kan ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen eller tillbehören. Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.

Pumpstationer

Vi renoverar och bygger om pumpstationer. Vi utför allt från svetsning, el, montage och idrifttagning. Vi kan även ombesörja nya stationer.

Axeluppriktning - PumptechAxeluppriktning - Pumptech
Axeluppriktning - Pumptech

Axeluppriktning

Vi utför axeluppriktning med vår laser i samband med installationer och reparationer. Även rena uppriktings-uppdrag är förekommande.

Rätt pump på rätt plats

Ofta beror onormalt slitage och återkommande haverier på att pumpen är över- eller underdimensionerad eller att det kanske är helt fel pumptyp för den aktuella applikationen.
Pumpservice - PumptechPumpservice - Pumptech
Pumpservice - Pumptech
Problemfri drift pumptechProblemfri drift pumptech
Problemfri drift pumptech

Vill du som kund ha en problemfri drift?​​​​​​​

Då kan du med fördel låta oss utföra regelbunden service av pumpar och övrig utrustning. Man kan då få en tidig indikation om att det är dags för reparation/utbyte utan att drabbas av kostsamma och tidskrävande reparationer/stillestånd. ​​​​​​​Detta medför en god totalekonomi.

Serviceavtal

Möjlighet finns att teckna ett serviceavtal där vi ser till att er anläggning fungerar som den ska. Intresserad?
Service avtal pumptechService avtal pumptech
Service avtal pumptech